Platsutveckling genom strukturerad BID-samverkan
Utbildning för dig som ska driva BID-processen

BID – Business Improvement District – är en modell för samverkan mellan olika aktörer inom ett avgränsat område. Syftet med BID är att stärka, analysera och utvärdera olika samverkansmodeller mellan offentlig, privat och ideella sektor. Med BID-modellens strukturerade samverkan når man resultat som inte kan åstadkommas på egen hand. Utbildningen riktar sig till dig som redan jobbar med BID-processen i din kommun och känner att du behöver förstärka dina färdigheter eller ska/vill starta en BID-process.

BID-managerutbildning

Svenska Stadskärnor har genomfört ett 30-tal BID-processer anpassade till svenska förhållanden sedan 2015 runt om i landet. Denna 2-dagars utbildning bygger på våra samlade kunskaper och erfarenheter från dessa BID-processer samt spetskompetens  inom stads-, plats- och centrumutveckling sedan 1993. I denna utbildning kombinerar vi teori med praktiska exempel, fysiska och digitala föreläsningar, platsvandring och workshops. Dessutom får du under två dagar möjlighet att nätverka samt utbyta tankar, idéer och erfarenheter med övriga deltagare från andra städer och orter. Utbildningen som genomfördes digitalt i mars 2021 var fullbokad.

Nytt datum är inte fastställd för närvarande.

Vi arrangerar även fysiska och/eller digitala introduktionsträffar enligt önskemål. Kontakta oss för förslag på datum genom ett mail till info@svenskastadskarnor.se