BID – samverkan på
frivilliga grunder
För dig som vill veta mer om BID

Vill du veta mer om BID-modellen? Syftet med BID är att stärka, analysera och utvärdera olika samverkansmodeller mellan offentlig och privat sektor. I utbildningen fokuserar vi på hur ni kan samverka i ett avgränsat område i er egen stad samt hur man upprättar en affärsplan med tillhörande budget.

Introduktionsträff

BID är en förkortning för Business Improvement District. Syftet är att utveckla städer, orter, platser och destinationer,
vilket sker med gemensamma krafter för att stärka det valda BID-områdets affärsverksamheter och attraktion.
Med BID-modellens organiserade samverkan når man resultat som inte kan åstadkomma på egen hand.

Vi arrangerar introduktionsträffar enligt önskemål, hör av dig till oss så bokar vi ett datum. info@svenskastadskarnor.se