Gott Styrelsearbete – nytt datum kommer inom kort

Tillsammans med StyrelseAkademin och Sveriges Centrum- och platsutvecklare har vi skräddarsytt en styrelseutbildning anpassad för de behov och situationer som city-, centrum- och platsutvecklare har och ställs inför. 

I utbildningen får du insikt i och förståelse för styrelsearbetets grunder och vad som menas med ett professionellt styrelsearbete. Samtliga ska kunna tillämpa lärdomarna i det egna styrelsearbetet och på ett bättre sätt kunna ställa tydligare krav på sig själv och andra. Utbildningen genomförs under en heldag.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig inom privat och offentlig sektor som har en ledande befattning inom områdena city-, centrum- och platsutveckling med ansvar för stadens, ortens eller platsens attraktionskraft.  Det är exempelvis centrumledare, centrumutvecklare, fastighetsägare och privata näringsidkare inom handel och besöksnäring. Denna mix av deltagare från hela landet är särskilt värdefull för nätverkade samt utbyte av kunskap och erfarenheter. 

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge grunderna för ett gott styrelsearbete och därmed fokusera på det som driver verksamheten framåt på ett strategiskt och konstruktivt sätt. Samtidigt ger det en inblick i styrelsearbetets formalia och förståelse för vilket ansvar man har som styrelseledamot. Ett kursintyg lämnas efter utbildningen, vilket blir ett värdefullt dokument i din fortsatta yrkeskarriär.