Kvalitetsmärk din stad
Därför ska du söka QM

Kriterierna i formuläret använder du för egen självutvärdering av styrkan och stabiliteten i er egen samverkansprocess och samverkansorganisation. Med samverkansorganisation avser vi ett strukturerat samarbete mellan stadskärnans både privata och offentliga aktörer, dvs kommunen, fastighetsägare, verksamhetsidkare inom handel, restaurang och servicenäringar och andra aktörer.

Det finns även möjligheter för er att få ett officiellt erkännande från Svenska Stadskärnor i det fall att samtliga kriterier uppfylls och kan styrkas. Fyll i så fall i uppgifterna i formuläret och bifoga relevanta dokument och skicka in till oss! Vi guidar er gärna genom ansökningsförfarandet kontakta oss så hjälper vi er.

Ett QM-erkännande är giltigt i tre år och kan därefter förnyas igen.

Bakgrund
Svenska Stadskärnor erbjuder QM som ett verktyg, i linje med ”hjälp-till-självhjälp” till våra medlemmar. QM har sitt ursprung ur ett gemensamt europeiskt utvecklingsarbete inom TOCEMA Europe där Svenska Stadskärnor är en av intressenterna. Denna version av QM är genomarbetat för att vara till nytta för våra svenska förhållanden.

Läs om bakgrunden
Läs mindre
Så ansöker du om QM

För att ansöka om QM måste ditt partnerskap vara medlem i Svenska Stadskärnor.

Ansökningsförfarandet för QM kan göras fortlöpande och kostnaden ingår i ert medlemskap.

Ansökan skickas i pappersform med handlingar som styrker svaren i formuläret. Materialet skickas till:

Svenska Stadskärnor
Södra Vallgatan 5

211 40 Malmö

Ansökningsblanketten för QM får du efter kontakt med kansliet.

Utbildningsmaterialet Tool-kit ger vägledning
Vårt Tool Kit – Management av stadskärnan – ger en bra vägledning i de olika delar som ansökan omfattar:

• Partnerskap och intressenter
• Vision & Strategi
• Genomförande, uppföljning och proaktivitet