UCM – Urban Centre Management – branschanpassade utbildningar
Spetsa din kompetens

Inom ramen för UCM erbjuder vi flera olika utbildningar till dig som jobbar med stads-, plats- och centrumutveckling. Några av utbildningarna är särskilt inriktade på centrumutvecklare cityledare och centrumledare. Andra utbildningar vänder sig till dig som är verksam hos någon av stadskärnans intressenter, t ex som styrelseledamot i en citysamverkansorganisation.

Här möts branschens företrädare för utbildning, nätverk och kompetensutveckling. Utbildningarna arrangeras av Svenska Stadskärnor i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare, Fastighetsägarna GFR, Svensk Handel, Visita och Svenska Stadsbyggare.

Det som utmärker våra utbildningar är att de är bransch-anpassade och leds av aktiva yrkespersoner samt föreläsare med en lång erfarenhet av att arbeta med stads-, plats- och centrumutveckling. Lägg därtill de värdefulla kontakterna med branschkollegor som generöst drar med sig av sina egna erfarenheter, tips och råd. Det är en kombination som ger nöjda kursdeltagare och höga betyg i kursutvärderingarna.

Läs om våra olika utbildningar nedan.