UCM Basic
UCM Basic – stads-, plats- och centrumutveckling

Det här är utbildningen för dig som vill uppdatera din kunskaper eller lära dig grunderna för att framgångsrikt utveckla orter, städer, gallerior och andra handelsplatser. Vi undersöker vad som gör en plats attraktiv samt analyserar handelsbeteenden, trender och vår omvärld. Stort fokus ligger på marknadsmodeller och kommersiell stadsplanering. Nästa tillfälle för utbildningen är den 9-11 november 2022 i Malmö.

På bilden nedan ser du 27 kursdeltagare från höstens utbildning 2-4 november 2021 med deltagare från norr till söder och öst till väst.