UCM Ledarskap
Utveckla din ledarroll

Inom ramen för UCM erbjuder vi flera olika utbildningar till dig som jobbar med centrumutveckling. Några av utbildningarna är särskilt inriktade på centrumutvecklare cityledare och centrumledare. Andra utbildningar vänder sig till dig som finns verksam hos någon av stadskärnans intressenter, t ex som styrelseledamot i en citysamverkansorganisation.

Här möts branschens företrädare för utbildning, nätverk och kompetensutveckling. Utbildningarna arrangeras av Svenska Stadskärnor i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare, Fastighetsägarna GFR, Svensk Handel, Visita och Svenska Stadsbyggare.

UCM Personligt ledarskap • steg 1

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas i  din ledarroll. Vi går igenom ledarens roll och vikten av effektiv kommunikation. Du får lära dig planera, prioritera och motivera. Stort fokus ligger på samarbete, grupputveckling och personlig utveckling. Kursen, som är skräddarsydd för vår bransch, ger dig verktyg för att leda, motivera samt coacha dig själv, dina medarbetare och andra du samarbetar med.

Utbildningen genomfördes den 16-18 november 2022 i Malmö och datum för nästa gång är 13-15 mars 2024.

UCM Coachande ledarskap • steg 2

Det coachande ledarskapet, steg 2, är en fortsättningskurs till kursen Personligt ledarskap, steg 1. I denna kurs får du träna på coaching och samtal i mindre grupp. Du får lära dig hur du med frågeteknik och aktivt lyssnande hjälper andra att göra medvetna val och hur du stärker engagemang, förmåga och lust att bidra till ert gemensamma arbetet.

Utbildningen äger rum nästa gång i Malmö den 10-12 oktober 2023

Kontakta oss för mer information och offert:
Tomas Kruth
Utbildningsansvarig
+46 (0)72 536 06 19
Marlene Hassel
Kurssamordnare
+46 (0)706 57 52 99
Definitioner på yrkeskoder
Centrumutvecklare, SSYK 1233 Yrkesområde: Ledningsarbete

En Centrumutvecklare har ansvar för strategiska övergripande frågor och utveckling, kan ansvara för uthyrning i gallerior och köpcentrum. Personalansvar för marknads-koordinator, centrumledare, oftast anställd av ett fastighetsbolag, inhyrd konsult eller anställd av centrumbolag, näringslivsbolag. Utbildningen är gedigen, oftast både praktiskt och teoretisk. Gedigen erfarenhet från handels-yrket, erfarenhet från handel, marknadsföring och service. Oftast högskoleutbildad.

Centrumledare SSYK 3415 Yrkesområde: Försäljning, inköp, marknadsföring

Centrumledare är någon som ansvarar för ett köpcentrum (eller ev.en liten ort). Denne person har ofta budget ansvar gällande marknadsföring och arrangemang och rapporterar till någon form av styrgrupp, handelsförening eller föreningsstyrelse. De har sällan personalansvar eller verksamhetsansvar. De har ofta en bakgrund inom försäljning eller marknadsföring/ marknadsekonom.

Cityledare SSYK 1233 Yrkesområde: Lednings- arbete

En Cityledare är oftast ansvarig för en större ort/stad och har budgetansvar och ibland personalansvar och verksamhets ansvar. Ibland är en Cityledare VD och lyder då under ABL vad gäller ansvar. Bakgrunden varierar och kan vara ekonom, marknadsföring, fastighetserfarenhet, försäljning eller en bakgrund inom kommunal verksamhet.

Bilder från tidigare klasser
UCM Professional Basic 2016 T
Studiebesök

För få inspiration och utbyta erfarenheter med andra städer både inom och utanför Sveriges gränser arrangerar vi olika studieresor. Det gäller både för våra medlemmar men även för våra internationella kollegor som är nyfikna på hur vi arbetar med stads-, plats- och centrumutveckling. Vi har exempelvis guidat en grupp från Nederländerna med besök i Köpenhamn, Borås och Göteborg. Förra hösten besökte vi skotska Edinburgh och Dunfermline för att se hur de arbetar med BID och Purple Flag. Ett populärt resmål är Köpenhamn som vi kommer att arrangera i år igen, närmare bäst 25 och 26 april med mingelkväll redan den 24 april. Extra roligt är det att Lonely Planet har utsett Köpenhamn till staden man ska besöka 2019. Håll utkik på får Facebook för mer information.

Kontakta oss gärna om ni önskar hjälp med att skräddarsy studieresor från 10 och upptill 40 deltagare både i Sverige och utomlands.

Välkommen att kontakta oss!
Erika Braun
+46 (0)733 30 70 00
Marlene Hassel
+46 (0)70 657 52 99