Svenska Stadskärnors BID-modell

BID-modellen erbjuder en professionell och strukturerad samverkansmodell i en process som fungerar utmärkt oavsett storlek på stad/ort/plats. Arbetet tillsammans med olika aktörer gör att man får perspektiv på olika utmaningar och framtidstankar.

Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild.

Läs mer här.

Kontakta oss för mer information:
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
+46 (0)738 46 09 83
Marlene Hassel
BID-Manager
+46 (0)706 57 52 99