Vår verksamhet
Utbildningar

Inom ramen för Urban Centre Management, UCM, erbjuder Svenska Stadskärnor branschanpassade utbildningar framtagna i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Visita och Sveriges Stadsbyggare. Förankring finns även i Svenska Stadskärnors Forskningsråd. Tillsammans erbjuder vi en unik plattform för spetskompetens, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med branschkollegor från hela Sverige.

Det som utmärker våra branschanpassade utbildningar är att leds av aktiva yrkespersoner samt föreläsare med en lång erfarenhet av att arbeta med stads-, plats- och centrumutveckling. Lägg därtill de värdefulla kontakterna med branschkollegor som generöst delar med sig av sina egna erfarenheter, tips och råd. En kombination som ger nöjda kursdeltagare och höga betyg i kursutvärderingarna.

UCM QM
UCM BASIC
UCM LEDARSKAP
UCM BID
UCM BASIC AT HOME
UCM SOCIALA MEDIER
UCM COACHANDE LEDARSKAP
Processverktyg

Vi erbjuder våra medlemmar ett antal olika processmodeller för samverkan. Modellerna innebär att vi systematiskt handleder och coachar medlemmarna så att de på ett strukturerat sätt kan föra arbetet framåt med t ex hjälp av checklistor, analysunderlag, workshops, utbildningar och föreläsningar. Om ytterligare hjälp och stöd önskas kan man teckna supportavtal med oss, däremot tar vi inte på oss rollen att genomföra processerna.

QM-certifiering

QM är ett verktyg för “hjälp-till-självhjälp” som visar statusen på ert arbetssätt. Kriterierna i QM-formuläret ger en bild på graden av en strukturerad och organiserad samverkan mellan offentliga och privata aktörer – det vill säga kommunen, fastighetsägare, verksamhetsidkare inom handel, restaurang- och servicenäring med flera. Verktyget kan användas för egen självutvärdering/diagnos alternativt att man begär ett officiellt erkännande från Svenska Stadskärnor. Samtliga kriterier ska vara uppfyllda och kunna styrkas med relevanta dokument. Ett QM-erkännande är giltigt i tre år och kan därefter förnyas.

Svenska Stadskärnors BID-Modell

Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) har fått fäste i Sverige och Svenska Stadskärnor har arbetat fram en svensk modell och testat den i ett omfattande pilotprojekt för att säkerställa effekter och funktionalitet. BID-modellen är en organiserad samverkansmodell och arbetsmetodik som bygger på förtroende mellan kommunen, olika fastighetsägare, handel, hotell, restauranger, kultursektorn, turism-, besöks- och rekreationsnäringarna, ideella organisationer, boende med flera. I princip är dessa aktörer delvis konkurrenter, men i ett vidare perspektiv också kollegor. Det som förenar dem är ett gemensamt intresse, ansvar och förståelse för sina respektive verksamhetsområden inom BID-området. Tanken är att alla intressenter sträva efter att skapa förutsättningar för tillväxt med fler aktiviteter, upplevelser, liv och rörelse på den lokala platsen.

Purple Flag kvällsekonomi

Det övergripande syftet med Purple Flag är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt och socialt hållbart Purple Flag-område med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter efter kontorstid.

Vägen dit kan se olika ut men modellen vi arbetar med är samma. Den innehåller konkreta och praktiska hands-on tips och verktyg för att sammankoppla dag- med kvällsekonomin. Arbetssätt bygger på ett fördjupat samarbete, ökad förståelse för och kunskap om varandras verksamheter. Framgångsfaktorn beror på graden av samverkan och samarbete.

Support

Vi kan erbjuda olika typer av supporthjälp. Det kan vara till exempel en lokalt anpassad inspirationsföreläsning eller möte med era olika intressenterna med fokus på utveckling (ca 2 timmar). Detta genomförs hos er, där ni står som arrangör och ansvarig för mötet och eventuell dokumentation.

Vi erbjuder även support via mail och eller telefon. Svenska Stadskärnor vägleder er i rätt riktning för att åstadkomma en åtgärdsplan fram till önskat mål (VAD?). Det operativa arbetet (HUR?) görs alltid av beställaren.

Avtalet gäller 6 månader eller efter överenskommelse, från avtalets tecknande.

Kontakta oss för offert om supporthjälp:

Björn Bergman / VD
+46 (0)70 223 86 24
Inger Alfredsson / Nationell samordnare
+46 (0)73 846 09 83