Verksamhetsområden
Verktyg för ökad samverkan och tillväxt

Som medlem i Svenska Stadskärnor har ni tillgång till olika verktyg, processmodeller och support för att utveckla er stadkärna, stad, ort, centrum eller mötesplats – oavsett var ni befinner er i er utvecklingsfasen. Utgångspunkten är alltid era lokala förutsättningar.

Läs mer om respektive processverktyg genom att klicka på länkarna nedan

QM – kostnadsfri kvalitetsmärkning av din stad

PULS – kostnadsfritt analysverktyg för PlatsUtveckling, Ledning och Strategi

SUPPORT  – anpassat stöd till våra medlemmar

BID – en strukturerad samverkansmodell på frivilliga grunder

Tryggare Platser – platssamverkansmodell i syfte att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

Service BID – smarta servicelösningar med BID-modellen

Platsworkshop – platsvandring med tillhörande workshop

Purple Flag – för bättre och tryggare kvällsupplevelser

Talarbank – vi hittar rätt föreläsare till er