SUPPORTHJÄLPEN OMFATTAR

  • Lokalt anpassad inspirationsföreläsning eller möte med intressenterna med fokus på utveckling (ca 2 timmar). Genomförs hos er. Beställaren ansvarar för och äger dokumentation av mötet.
  • Support via mail/telefon. SSK vägleder er i rätt riktning för att åstadkomma en åtgärdsplan fram till mål (VAD?), men det operativa arbetet (HUR?) görs av beställaren.

Avtalet gäller 6 månader eller efter överenskommelse, från avtalets tecknande.

Supporthjälpen priser
Kostnaden för supporthjälpen uppgår till 50 000 kr, exkl moms. Avtalet berättigar även till att ytterligare platsbesök kan bokas med 10% rabatt, d v s 13 500 kr/halvdag eller 22 500 kr/heldag. Beställaren ansvarar för ev kostnader för lokal och förtäring i samband med platsbesök. Rese-, körersättning och boendekostnader tillkommer.

Kontakta oss för supporthjälp:

Björn Bergman / VD
+46 (0)70 223 86 24
Inger Alfredsson / Nationell samordnare
+46 (0)73 846 09 83