Inspiration genom nya mötesformer

När möjligheten att träffas fysiskt har begränsats gäller det att hitta nya fungerande mötesformer för inspiration, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Vi har redan påbörjat den utvecklingen genom våra webinars i dialogform och kommer under hösten fortsätta att bjuda in till relevanta och intressanta möten och konferenser, ibland till coronasäkrade fysiska möten, ibland bara i digital form och andra gånger både och. Vi håller dig löpande uppdaterad via våra nyhetsbrev och sociala medier.

KALENDER 2021

26 maj Tryggare Platser kl 13.00-14.30 Se inbjudan här

ALMEDALEN DIGITAL MEDVERKAN

• 7 juli – “Trygga platser genom samverkan – möjligheter och utmaningar”, arrangör Stiftelsen Tryggare Sverige. Läs mer här   Länk till seminariet kl 13.00-14.00 här

BID-FORUM

28 okt BID med fokus på Service BID – se filmen här

29 sept BID med fokus på Tryggare platser – se filmen här.

30 aug   Hur startar man ett BID? – se inbjudan här Anmäl dig här

24 maj   Fastighetsägarnas roll i BID processen – se inbjudan här. Anmäl dig här

28 april   BID-managerns roll i BID-processen – se inbjudan här. Anmäl dig här

25 mars   Hur kan den lokala samverkansorganisationen utvecklas och förändras med Svenska Stadskärnors BID-modell?  Se inbjudan här

26 jan   Kommunens roll och engagemang i BID-processen – se powerpresentation här

FOKUS 59 minuter 2021

4 mars  Hur fyller vi tomma lokaler i centrum? Se inbjudan här

8 april   Etableringsstrategi i samverkan, Se inbjudan här

6 maj   Översiktsplanens betydelse för stadskärnans utveckling. Se inbjudan här. Anmäl dig här

3 juni  Platsutvecklingens betydelse för stadens attraktionskraft. Se inbjudan här. Anmäl dig här

2 sept  Hur kopplar vi stadsutvecklingsarbetet till FN:s hållbarhetsagenda 2030? Se inbjudan här. Anmäl dig här.

7 okt  Hållbar förtätning och platsutveckling i samverkan. Se inbjudan här. Anmäl dig här.

Vi återkommer med nya datum och tema på det nya året.

FORUM Purple Flag

16 juni Vad händer i stan efter klockan 17.00 och vad har hänt sedan 2016? Se inbjudan här. Se filmen här

WEBINARS 2020

16 dec  – BID FORUM – Vägen framåt! Presentation av tre nulägesanalyser i ett Service-BID-projekt  – se filmen här

10 dec – Hearing om stadskärnornas situation – se filmen här

9 dec  – Forskningsrådets Spaning 2020 Tänk om… se filmen här

Här kan du läsa Forskningsrådet Spaning 2020 Tänk om…

4 dec – Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer, se filmen här

Här kan du ta del av powerpointen om Platssamverkan.

25 nov – Amazon i Sverige  – hot eller möjlighet?, se filmen här

Här kan du ta del av Johan Anselmssons rapport om “Amazons etablering i Sverige har fått kritik av experterna men stärkt varumärket bland konsumenterna – Hur går det ihop?”

  4 nov – Värden i den nya världen, Sweden Urban Arena, se info här

  9 nov – Därför la man ner centrumföreningen i Borlänge, se inbjudan här

21 okt – Om läget inom kommunerna, se filmen här och chatten här

22 sept – Om läget inom fastighetsbranschen, se filmen här och chatten här.

14 sept – Går det att starta ett BID i coronatider? Se inbjudan här

26 aug – Om läget inom besöksnäringen, se filmen här och chatten här

12 juni – Om läget inom handeln – se filmen här och Svensk Handels presentation här och chatten här.