Inspiration genom digitala mötesformer

När möjligheten att träffas fysiskt begränsades under våren 2020 tog digitaliseringen fart. Premiären för vårt första digitala webbinarium var den 12 juni 2020 – Om läget inom handeln. Ytterligare 11 webbinarier genomfördes det året. 2021 lanserade vi Fokus 59 minuter tillsammans med riksorganisationen Sveriges Centrumutvecklare med fokus på olika teman. Tillsammans med BID Forums olika fokus samt Purple Flag Forum genomförde vi totalt 16 webbinarier under 2021.

Här hittar du en sammanställning på samtliga webbinarier för 2020 och 2021. Genomgående för samtliga webinars har varit att inspirera, utbyta erfarenheter, ge tips och uppmuntran  samt sprida kunskap kring aktuella ämnen för dig som arbetar med stads- och platsutveckling. Flera av dem har spelats in och det finns även en del intressanta dokument och presentationer som du kan ta del av.

Planering av webbinarier för 2022 pågår. Datumen är fastställda och innehållet fylls på efter hand. Notera gärna redan nu i din kalender.

KALENDER 2022

59 minuter

3  feb  FOKUS: Hur samverkar vi för en effektivare tillståndshantering? Se inbjudan här.  Anmäl dig här.

5 april FOKUS kl 10.00-10.59: Aktuell forskning. Se inbjudan här. Anmäl dig här.

6 maj FOKUS kl 10.00-10.59: Krisberedskap och krishantering. Se inspelningen här.  Se Swedbanks presentation om Macromiljön här. Se Avestas presentation här. Norrköpings presentation här. Läs Riskanalys för samverkan i city här.

7 juni FOKUS: Vinterbelysning. Detta webbinar flyttas fram till hösten

1 sept

17 nov

BID-FORUM

20 sept

15 nov

FORUM PURPLE FLAG

17 mars Om läget och återstarten av kvällslivet.  Se filmen här

20 okt