Inspiration genom nya mötesformer

När möjligheten att träffas fysiskt har begränsats gäller det att hitta nya fungerande mötesformer för inspiration, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Vi har redan påbörjat den utvecklingen genom våra webinars i dialogform och kommer under hösten fortsätta att bjuda in till relevanta och intressanta möten och konferenser, ibland till coronasäkrade fysiska möten, ibland bara i digital form och andra gånger både och. Vi håller dig löpande uppdaterad via våra nyhetsbrev och sociala medier.

KALENDER

4 nov – Värden i den nya världen, Sweden Urban Arena i Stockholm, Göteborg och Malmö och digitalt, se info här

22 sept – Om läget inom fastighetsbranschen, se filmen här och chatten här.

14 sept – Går det att starta ett BID i coronatider? Se inbjudan här

26 aug – Om läget inom besöksnäringen, se filmen här och chatten här

12 juni – Om läget inom handeln – se filmen här och Svensk Handels presentation här och chatten här.